Volba otáček při soustružení dřeva

Při soustružení dřeva je správně zvolit otáčky. Je potřeba nejprve zvážit tři základní parametry: obvodovou rychlost, rychlost úběru a průměru obrobku.

Dále se zvažují další parametry – materiál neboli tvrdost dřeva a jeho kvalita (suky, defekty, tvrdá hniloba, apod), vycentrovanost obrobku a používání koníku. Potom bychom měli zvážit i kvalitu dlát, rychlost práce, zkušenosti soustružníka a mokré a suché soustružení.

Zjednodušeně řečeno, jde o správný řez a bezpečnost práce.

V první části se budeme věnovat pozornost soustružení příčného dřeva (soustružení mís) a ve druhé vřetenovému soustružení.

SOUSTRUŽENÍ DŘEVA – MÍSY

Různé zdroje uvádějí podobné údaje, proto by se dalo říct, že střední hodnotou obvodové rychlosti pro soustružení mís je okolo 10 m/s. Tento údaj není nikterak praktický, a tak ho použijeme na mísu s průměrem 254 mm (10 palců), která by se měla tedy soustružit s průměrnými otáčkami 750 ot/min.

V americké soustružnické komunitě se vychází z rozsahu čísel 6 000 – 9 000, které se vydělí průměrem obrobku v palcích, což odpovídá rychlosti 8,17 – 12,25 ms-1 u mísy o průměru 10 palců. Prakticky pak vychází, že taková mísa se bude soustružit v rozsahu otáček 600 – 900 ot/min. Střední hodnota pak je oněch 750 ot/min pro průměr cca 25cm.

Z tohoto grafu české provenience se dá vyčíst téměř úplně stejná střední hodnota, což je 750 ot/min při průměru 25 cm pro středně tvrdé dřevo. Z grafu také vyplývá, že měkké dřevo vyžaduje vyšší otáčky.

Podobné údaje najdete i na webu pana Petra Skácela.

U výrazně nevycentrovaných polotovarů doporučujeme, pokud máte soustruh s plynulou regulací otáček, postupně zvyšovat otáčky a sledovat, jak se soustruh chová.

Zajímavostí je, že na světě se pořádají soutěže o nejrychleji vysoustruženou mísu a někteří volí rychlosti až cca 17 m/s, což odpovídá otáčkám 1 280 při průměru mísy 25 cm. Doporučují tuto rychlost nepřekračovat.

Je také potřeba si uvědomit, že rychlost na obvodu mísy je maximální a uprostřed nulová. Proto je vždy potřeba upravit rychlost posuvu podle této rychlosti. To znamená zpomalovat směrem ke středu. Nebo se dají zvýšit otáčky pro soustružení blízko středu, ale je potřeba mít již zkušenosti se soustružením a mít mísu bezpečně uchycenou.

S tím souvisí další velmi zajímavá zkušenost, která je uváděna v americké soustružnické komunitě, že pokud mísa „vypadne“ ze sklíčidla při soustružení (skrytý defekt čepu, nesprávný upínací otvor na spodku mísy, chyba soustružení apod.), mohou nastat dvě situace.

Mísa padá směrem k zemi, když jsou otáčky nižší než 1 000, nebo letí vzhůru, když jsou otáčky větší než 1 000. V takové chvíli si všichni přejí mít otáčky nižší než 1 000.

To však neznamená, že misky na oříšky s průměrem mezi 10–15 cm budeme soustružit s malými otáčkami. Naopak využijeme rozsah od 1 000 do 2 000ot/min. Nicméně doporučujeme správně používat sklíčidlo a techniky soustružení. Zároveň doporučujeme použití štítu a dalších ochranných pomůcek.

 

Naopak např. při soustružení otvoru pro sklíčidlo u dubové mísy s průměrem 29 cm jsme zvolili 1 300 – 1 400ot/min, protože se pracuje s upichovákem a v místě uprostřed s malou rychlostí. Pro představu při průměru 6 cm a 1 400ot/min je obvodová rychlost 4,4m/s. Jelikož je mísa přišroubována na přírubě, soustružení je bezpečné.

Dalším příkladem použití otáček je tento suchý díl 41 x 10 cm z ořešáku, kdy na obvodu byly použity otáčky 300–400 před vycentrováním a okolo 600 (rychlost cca 13 m/s) po vycentrování.

Pro soustružení ve středu obrobku bylo použito 800 ot/min, což odpovídá rychlosti na obvodu cca 17 m/s. Díl byl uchycen na větším sklíčidle 125mm s rozevřenými čelistmi okolo 8 cm v průměru. Vše bylo bezpečné a soustružení probíhalo hladce.

Vedle všech těchto východisek doporučujeme sledovat vlastní chování soustruhu, poslouchat zvuk řezu při soustružení, sledovat plynulost a čistotu řezu, jak dřevo reaguje na naši práci, ostrost dlát, jakou kontrolu máme nad řezem apod.

SOUSTRUŽENÍ DŘEVA – VŘETENOVÉ SOUSTRUŽENÍ

U vřetenového soustružení neboli soustružení válcových tvarů je situace jiná a křivka počtu otáček v závislosti na průměru obrobku se mění exponenciálně. U obrobků okolo 7 cm doporučujeme 2 000 – 3 000ot/min a u menších obrobků nad 3 000ot/min. Většina dřevo soustruhů disponují nejvyššími otáčkami okolo 4 000ot/min, což je dostatečný počet i pro velmi malé průměry.

Nedávno jsme dokončili velkou vázu přes metr dlouhou s průměry max. 21 a min. 7 cm a nebylo jednoduché se vypořádat se správnými otáčkami už i vzhledem k tomu, že delší válcové díly uprostřed vibrují a je podle potřeby je stabilizovat lunetou.

Je třeba říct, že nakonec volba otáček je preferencí každého soustružníka, jenž nese odpovědnost za bezpečnost své práce.

Závěrem vždy pečlivě pozorujte, jak se stroj a dřevo chová, jak struh či dláto sedí na obrobku a jak vypadá celkový řez, a podle toho volte počet otáček, aby vám soustružení dělalo radost a bylo bezpečné!

Vždy dbejte na bezpečnost a používejte ochranné pomůcky!

Rádi uvítáme komentáře, doplnění či zkušenosti s volbou otáček. Děkujeme za přízeň a ať se točí! Jiří Chmelař a František Janda

20211107_175003