Ochrana osobních údajů

CHRÁNÍME VAŠE SOUKROMÍ

Vaše osobní data jsou na webových stránkách www.krasadreva.cz chráněna zabezpečeným protokolem HTTPS.
Používáme zabezpečený formulář CAPTCHA jako ochranu proti spamu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Uděluji tímto souhlas Mgr. Jiřímu Chmelařovi se sídlem Svatavina 515/3, Praha 6, 161 00, IČ: 68152515 (dále jen „správce"), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR") zpracoval tyto osobní údaje:
 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Adresu
 1. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel splnění dohody o prodeji zboží nebo dodání služby. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou, nebo do odvolání souhlasu.
 2. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu, SMS zprávy nebo dopisu na adresu správce.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: IT dodavatelé
 4. Dle GDPR máte právo:
 • Vzít souhlas kdykoliv zpět
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování