Zalesňování paseky s pomocnicemi z Kyjeva

Zalesňování a hospodaření v lese je další aktivita studia Krása dřeva. Ne jenom stromy kácíme, ale staráme se o lesy a stromy vysazujeme.  S Františkem jsme 25. a 26. 3. sázeli na lesní pasece v Liptále na rodinné farmě jedličky. Jedná se o hektarovou oplocenou lesní paseku, ve které již 4 roky ošetřujeme náletový přírodní les, jehož skladba je velmi pestrá.

Paseka se nachází v jedlobukovém lesním vegetačním stupni, proto převažuje jedle a buk, ale krásně se zmlazují duby, borovice, objevuje se i modřín a samozřejmě smrk. Je zde i množství pionýrských stromů břízy a jeřábu. Na pozemku je i velké množství lísky a javorů. Necháváme i černý bez.

V jedné části paseky je jedlový nálet, který jsme přesazovali do části, ve které stromky chyběly. Jelikož bylo sucho, tak jsme i stromky ihned zalévali. Měli jsme štěstí, že v následujícím týdnu zapršelo, což by mělo pomoci zakořenění stromků.

Bylo krásné počasí a měli jsme skvělé pomocnice Olhu, Ludmilu, Irinu a Viktorii z Kyjeva, které jsme potkali díky panu Uhříkovi ze Vsetína. Maminky pracují na úřadu práce a na kartografickém úřadě a jejich dcery jsou v 7. a 9. třídě. Zalesňování nám šlo dobře od ruky a užili jsme si také legraci. Olha a Ludmila sadily a jejich dcery Irina a Viktorie čistily plochu pro sadbu.

Jsme rádi, že přišly na jiné myšlenky, a doufáme, že se budou moci brzy vrátit zpět do své krásné země!

 

 

 

20220326_122847